Reis- en aanvullende voorwaarden African Luxury

African Luxury BV (KVK:51002256) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie hierover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) zijn in overleg met de consumentenbond tot stand gekomen. De ANVR voorwaarden 2016 gelden voor boekingen vanaf 1 april 2016. Je kunt deze voorwaarden nalezen op, www.anvr.nl.

Zodra je bij ons boekt stem je automatisch in met de ANVR reisvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden van African Luxury.

 Aanvullende voorwaarden African Luxury

De navolgende bepalingen zijn door African Luxury BV zelf vastgesteld.
Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-Consumentenvoorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf.

(Aan)betaling

Als wij het ingevulde en ondertekende boekingsformulier hebben ontvangen gaan wij over tot het definitief vastleggen van de reservering. Wanneer alle reisonderdelen zijn bevestigd, sturen wij je een boekingsbevestiging en tegelijk factuur. Wij vragen je beleefd om ervoor te zorgen dat het aan te betalen bedrag, 50% van de totale reissom, binnen vijf (5) dagen na factuurdatum is bijgeschreven op onze rekening bij de Rabobank, Amstel en Vecht.

Als je zelf de intercontinentale vliegtickets koopt volstaat een aanbetaling van 30% van de totale reissom. In verband met een voorspoedige afwikkeling van de reisovereenkomst dient het restant van de reissom uiterlijk zes (6) weken voor vertrekdatum te zijn betaald. Als de reisovereenkomst binnen de termijn van zes (6) weken voor vertrekdatum tot stand komt dient terstond de gehele reissom te worden voldaan.

Herroepingsrecht

Bij het afsluiten van een reisovereenkomst met African Luxury heb je geen wettelijke bedenktijd. Wij attenderen je er op dat je bij boeking een overeenkomst aangaat door van “definitieve boeking” gebruik te maken. Zodra je de boekingsbevestiging en/of factuur van ons hebt ontvangen is de boeking definitief en zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren van de reisovereenkomst door de reiziger dient te allen tijde schriftelijk te worden gedaan. Als je een annuleringsverzekering met pakketdekking afsluit en je moet annuleren vanwege een geldige reden, dan worden de annuleringskosten door de verzekeraar vergoed. Als je kiest om de reis- en/of annulerings- verzekering af te sluiten door tussenkomst van African Luxury, dan wordt de polis ondergebracht bij de Europeesche verzekerings-maatschappij.

Annuleringskosten

  • tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de totale reissom;
  • van 42 dagen en tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom;
  • van 30 dagen en tot 15 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom;
  • van 15 dagen en tot 8 dagen voor vertrek: 90% van de totale reissom;
  • van 8 dagen voor en tot en met de dag van vertrek: 100% van de totale reissom.

Stichting Garantiefonds Reisgelden. (SGR)
African Luxury b.v.
(KvK 5100.2256) is aangesloten bij SGR. “Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgelden terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen niet de overeengekomen tegenprestatie kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis”.

Calamiteitenfonds. (CFR)
African Luxury b.v.
(KvK 5100.2256) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. “Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: -een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; -de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”.

Datum laatste wijziging: vrijdag 30 december 2016

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief en ga akkoord met de voorwaarden