AFRICAN LUXURY

Copyright

Copyright

Alle rechten berusten bij African Luxury bv, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van African Luxury bv mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, electronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie, of gebruik welk(e) niet strict privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.